Visionova
Sombra
borde

Español  

Dotación de aparatos de exploración

                         Unidad de refracción

                         Topógrafo Eyesys                                       Campímetro computerizado automático

 

 

 

                                                                       Imagenet 2000

 

                       

                IOL Master                                                                              Oculyzer

 

           

                 Microscopio endotelial                                            OCT de polo posterior